Registratieovereenkomst

Registratieovereenkomst

Registratieovereenkomst:

Door het gebruik van dit forum, ga je ermee akkoord dat je geen vervalste, lasterlijke, onjuiste, beledigende, vulgaire, haatvolle, treiterende, obscene, godslasterlijke, seksueel georiŽnteerde, bedreigende, privacyschendende, materiaal voor volwassenen of andere wettelijk verboden materiaal of berichten plaatst. Ook ga je ermee akkoord dat je geen door auteursrechten beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen tenzij het onder je eigen auteursrechten valt of je schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten. Spam, grote aantallen berichten, reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities zijn ook verboden op dit forum.

Houd er rekening mee dat het onmogelijk is voor de beheerders van dit forum om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren. Onthoud dat we niet actief de geplaatste berichten monitoren, en zodoende niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud ervan. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten drukken de mening van het lid dat ze heeft geplaatst uit, en niet noodzakelijk de mening van dit forum, haar stafleden, hun vervangers, of de eigenaar van het forum. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie direct te melden aan een beheerder of moderator van dit forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, wanneer zij de verwijdering als noodzakelijk zien. Dit is echter een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde beleid geldt voor de informatie in profielen van leden.

Als lid ben jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de aanverwante websites, het bestuur en hun helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard in deze dienst), in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzondering van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldigheid. Je stemt ook in NOOIT een account van een ander te zullen gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een complex en uniek wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

Nadat het registreren en inloggen op dit forum, zul je een meer gedetailleerd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel proper en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar of stafleden van het forum als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Gepaste sancties kunnen volgen.

Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je internet-dienstverlener (ISP) benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in het geval van een ernstige overtreding van deze overeenkomst.

Tevens zal de forumsoftware een cookie plaatsen, een tekstbestand dat kleine hoeveelheden informatie bevat (zoals bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord). Dit zal ENKEL gebruikt worden om je in- of uitgelogd te houden. De software zal geen andere informatie verzamelen of naar je computer sturen.

Reglement hetlasforum.nl :
Hieronder staan enkele regels die nageleefd dienen te worden om lid te worden en te blijven van dit forum.

1-  Alles wat geplaatst wordt, blijft in principe eigendom van dit forum.

2-  Het plaatsen van afbeeldingen en citaten op dit forum van andere websites is toegestaan, zolang de bron en de auteur
     zijn vermeld en het citaat als citaat onderscheiden is van de overige tekst.
     Voor het ongeoorloofd plaatsen van afbeeldingen en/of citaten op dit forum van andere websites of onder auteursrecht vallende afbeeldingen en/of citaten is
     ten aller tijde de inzender van de betreffende afbeelding en/of citaat verantwoordelijk
     Het plaatsen van niet commerci√ęle links wordt beperkt toegestaan dit ter voorkoming van dode links. E.e.a. ter beoordeling van het
     Forum Beheer.
   
3-  Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen submits.

4-  Discriminatie van rassen en sekse, het intimideren van andere gebruikers, ongepast taalgebruik, alle uitingen van extremisme,
     alle vormen van (kinder) porno, het plaatsen van verwijzingen naar echte namen of ongewild publiceren van e-mail adressen van
     deelnemers is niet toegestaan.

5-  De beheerders en moderators van dit forum zullen ongewenst materiaal zo snel mogelijk proberen te verwijderen van het forum.
     Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren, wij vragen hiervoor begrip.
     Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

6-  Het is niet toegestaan om een merknaam als Forum naam te kiezen.
     Deze namen zijn voorbehouden voor eventuele toekomstige sponsoren.

7-  Alle commerciŽle uitingen en of verwijzingen zowel voor bedrijven en personen zijn niet toegestaan.
     Indien de commerciŽle uiting noodzakelijk is en bijdraagt in het betreffende topic kan dit in bijzondere gevallen worden toegestaan e.e.a. ter beoordeling van de moderators.
     Het adverteren, het plaatsen van een c.v., benoemen van ZZP 'ers en dergelijke wordt gezien als een commerciŽle uiting.
     Het Benoemen van merknamen is toegestaan mits deze merknaam niet een unieke naam is van een leverancier.
     Op bovenstaand zijn alleen uitzonderingen te maken in overleg met het Forum Beheer, bijvoorbeeld bij sponsoring

8-  Het is niet toegestaan om reclame te maken voor bedrijven en ondernemers door het noemen van een bedrijfsnaam of
     website in je gebruikersnaam en of profiel informatie, hierop zijn alleen uitzonderingen te maken in overleg met het beheer,
     bijvoorbeeld bij sponsoring.

9-  Het is niet toegestaan om reclame te maken voor bedrijven of ondernemers door het vermelden van een e-mail adres met bedrijfs
     domein. Bij een aanmelding met een dergelijk adres dient u het vakje "e-mail verbergen voor anderen" aan te vinken.
 
     Met het niet toestaan van reclame t.a.v. bedrijven en ondernemers willen we voorkomen dat dit forum commercieel wordt,
     de enige uitzondering is de reclame van sponsors.
     De ledenlijst en enkele boards zijn te zien voor leden met 0 berichten, dit om leden aan te sporen te registreren, als leden hier reclame
     maken, kan dit een rede zijn voor bedrijven en geÔnteresseerde om lid te worden om de ledenlijst en de zichtbare boards te bekijken.
     Bij een grote animo van dergelijke (niet bijdragende) leden waar het forum inhoudelijk niets aan heeft, gaat dit ten koste van
     bandbreedte en dat kost het forum weer geld (grotere dedicated server aansluiten enz).
     Ook is het forum dan weer minder aantrekkelijk voor de sponsors, meer kosten en minder sponsors.
     Uiteindelijk kan dit forum dan een handelsplaats worden voor en door bedrijven.
     Het forum en onze sponsors zouden dan betalen om bedrijven te helpen aan informatie, dit is niet onze bedoeling.

     Ons uitgangspunt is om vakgenoten bij elkaar te brengen, en informatie uit te wisselen.
     Hierdoor kan elk lid zijn/haar kennis en netwerk uitbreiden wat uiteindelijk weer ten goede komt aan zijn/haar hobby cq bedrijf.
     Wij zijn van mening dat dit forum niet bedoeld is voor leden en bedrijven om zichzelf te promoten, ter voorkoming hiervan zal het beheer hier strikt de hand aan houden.

10- Het is niet toegestaan dit forum alleen te gebruiken als handelsplaats.

11- Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto's of afbeeldingen te kopiŽren om voor eigen doeleinde te gebruiken, alles
      op dit forum valt onder de copyright wet.
      Uitzondering is mogelijk als de eigenaar van de foto's of afbeeldingen hier schriftelijke toestemming voor geeft.
      Dit kan via een pbtje (persoonlijk bericht) hier op het forum, of via een E-mail als de gebruiker dit zichtbaar heeft gemaakt in
      persoonlijke gegevens.
      BELANGRIJK is dat er een kopie bewaard word als bewijs.

12- Het beheer van het forum heeft het recht sommige berichten te verwijderen, bewerken of te verplaatsen en hebben het
      recht onderwerpen en/of topics te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

13- Het is voor bedrijven niet toegestaan leden te pb'n voor ongevraagde aanbiedingen of reclame uitingen, leden kunnen hier melding
      van doen bij het beheer.

14- Het forum en/ of het beheer is niet aansprakelijk voor dingen die mis gaan tussen deelnemers in de Verkoop- en veiling rubrieken.

15- Het e-mailadres dat je opgeeft wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van je account en wachtwoord en voor het
     verzenden van een nieuw wachtwoord als je het wachtwoord bent vergeten.
     Je kan er zelf voor kiezen of je e-mail adres zichtbaar is in je profiel.
     Het is niet toegestaan e-mail adressen te gebruiken voor commerciŽle doeleinden tenzij bij akkoord van de eigenaar.

16- Het is niet toegestaan e-mail adressen te vermelden in een topic i.v.m. spam gevoeligheid van het forum.

17- Bij opzettelijk misbruik van gegeven privileges, dus door verandering van een bijdrage (een) bepaalde thread(s) onbruikbaar
      maken, leidt tot intrekking van de gegeven privileges, in ernstige gevallen verwijdering en/of verbanning van het account.

18- In alle zaken waarin bovenstaande niet van toepassing is beslist het beheer van het forum.

19- Account verwijdering staat uit voor leden, wij verwijderen geen accounts van het forum i.v.m. gaten in de forumstructuur.

20- Bij niet naleven van bovenstaand reglement is verbanning van dit forum mogelijk.


Houd je aan de regels van goed fatsoen, en wij wensen je een aangenaam en vooral prettig forum plezier toe.

Het beheer :)
anything