Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) > Lasser ziektes

UV straling schade aan de huid.

(1/7) > >>

Patrick:
Wat is UV straling schade aan de huid:
Gezondheidsschade aan de huid door ultraviolette straling (UV-straling) vindt uitsluitend plaats in de oppervlakkige huid en die onderdelen van het afweersysteem die zich in de huid bevinden.
De schade is onder te verdelen in acute en chronische schade. Voor het ontstaan van acute schade is een minimum hoeveelheid UV-straling (straling boven een bepaalde drempelwaarde) nodig. Er is nog te weinig bekend over de effecten van UV-straling op het afweersysteem om de risico’s goed in te kunnen schatten.
Reacties als gevolg van overmatige blootstelling, acute (zonnebrand) en chronische (vroegtijdige veroudering en huidkanker).

Oorzaak:
De zon is verreweg de belangrijkste bron van ultraviolette straling. Naar schatting 90% van de totale UV-blootstelling is in Nederland van de zon afkomstig.
Lassen is daarnaast een bekende bron van UV-straling.

Hoe herken je Uv straling schade aan de huid:
Het acute gevolg van overmatige blootstelling aan ultraviolet licht is de zonnebrandreactie. De huid is rood, gezwollen en gevoelig bij aanraking en warmte. In ernstige gevallen kunnen blaren optreden. Deze reactie wordt voornamelijk veroorzaakt door het kortgolvig ultraviolet licht (UVB-licht). De roodheid begint na 3-5 uur.
De lange termijn gevolgen zijn in te delen in vroegtijdige veroudering van de huid en huidkanker.  
Onder vroegtijdige veroudering van de huid wordt verstaan een combinatie van de volgende kenmerken: vermindering van elasticiteit (rimpels), vlekkerige verkleuring met (bleekgele en/of soms witte vlekken) teveel en/of te weinig pigmentvorming, uitgezette bloedvaatjes.

Wat kan je er aan doen:
Naar gelang de ernst (de diepte) van de verbranding zal het een tijdje duren eer de huid zich weer geheel hersteld heeft. Koele, natte kompressen (natte doeken, plakjes komkommer of tomaat en dergelijke) verlichten de pijn en helpen zwelling van de huid voorkomen. Het is beter om de eerste dag(en) na de huidverbranding niets op de huid te smeren. Vaseline en brandzalven houden juist warmte in de huid vast.
Wanneer er al snel na het lassen vele grote blaren verschijnen, is er waarschijnlijk sprake van een tweedegraads zonnebrand. Indien er over een groot oppervlak blaren bestaan zal medische behandeling nodig zijn. In geval van zeldzame maar ernstige derdegraads verbranding is opname in een brandwondencentrum/ziekenhuis nodig.
Tegen de pijn bij huidverbranding helpt paracetamol.

Voorkomen:
Bescherm de huid tegen UV straling en zorg dat de huid zo min mogelijk in contact komt met UV straling.

Preventie:
Scherm laswerkplekken af met lasschermen als er andere werknemers/derden in de omgeving aanwezig zijn; voer laswerk in de werkplaats uit op een afgeschermde plek/lascabine.
Gebruik bij laswerk de daarbij noodzakelijke beschermingsmiddelen: gezicht bedekkende laskap/lashelm, lasoverall, lashandschoenen, hals/keel bescherming.
Bescherming kan ook worden geboden door het gebruik van zonnebrandmiddelen met een hoge beschermingsfactor die zeer regelmatig dienen te worden aangebracht.

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie